Inspiratie

Filia-coaching is de naam van mijn coaching praktijk.

Filia is een Grieks woord en wordt gebruikt in de grondtaal van het Nieuwe Testament,   en betekent liefde. Er zijn verschillende woorden voor liefde in de bijbel, de 3 bekendste zijn Filia, Eros en Agape.

Filia is een Grieks woord dat in de grond-taal van de bijbel gebruikt wordt voor vriendschappelijke liefde, liefde tussen broers en zussen, van hetzelfde Geestelijk Huis. Dat is de kerk zonder muren, het Lichaam van Christus (de gelovigen). De Filia is de  broeder en zuster liefde die in de kerk heel belangrijk is. Het lichaam van Christus heeft leden,  en deze worden  vergeleken met de ledematen van een mens. Het  ene lid stelt de voet voor, het andere lid een arm, en weer een andere de pink.

Al die ledematen werken samen in een menselijk lichaam, zo ook in het lichaam van Christus.  En ieder lid is nodig, de pink haalt het vuiltje  uit het oog, wat het oog zelf niet kan doen. Wat de 1 niet kan doet kan de andere. Zo helpen ze elkaar en vullen ze elkaar aan en zo functioneert het.

Ook in christelijke coaching staat ook  dit beeld van het Lichaam van  Christus,  voor hulp en de vriendschappelijke liefde aan elkaar,  ook door middel van coaching.  De Filia kan niet op zich zelf staan, zichzelf voeden, daar is de Agape-liefde bij nodig, anders dooft de Filia uit. Deze  Agape liefde  (Grieks woord) is  genade-gift  van God. De Agape-liefde is de liefde die geeft ook zonder iets terug te krijgen, de goddelijke liefde. De Filia-liefde moet gevoed worden vanuit de Agape. Gebeurt dit niet, dan zal de Filia-liefde doven, en verliest de kerk haar functie en vitaliteit. Maar zolang God nog Agape-liefde zendt zal ook de Filia-liefde  kunnen standhouden.